Ergil Grup Satınalma Talep, Satınalma Onay ve Satınalma Sipariş Süreci

Ergil, Satınalma Süreç Yönetimi, BPM

Ergil Grup – Satınalma Talep, Satınalma Onay ve Satınalma Sipariş Süreçleri

Ergil, Satınalma Süreç Yönetimi, BPM

İstanbul’da Merkez ofisi, Mersin’de üretim tesisleri bulunan Ergil

Grup, 2013 yılından bu yana Satınalma Talep Oluşturma, Depo Kontrolü, Teklif Toplama, Teklif Değerlendirme, Sipariş ve Ödeme sürecinin tamamını ProcessMaker BPM ile gerçekleştirdiğimiz sistemde yürütmektedir.

in News
Sign in to leave a comment
İstanbul Kültür Üniversitesinde Evrak Kayıt ve Takip Sistemi
İstanbul Kültür Üniversitesi, ProcessMaker BPM