İstanbul Kültür Üniversitesinde Evrak Kayıt ve Takip Sistemi

İstanbul Kültür Üniversitesi, ProcessMaker BPM

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesinda Evrak Kayıt ve Takip Sistemi
İstanbul Kültür Üniversitesi, ProcessMaker BPM

Kültür Üniversitesinde yaptığımız projede, üniversitenin birimlerine gelen ve giden tüm evrakın kaydının tutulması, meta verilerin saklanması, arşiv oluşturulması ve bu arşiv üzerinde arama yapılması sağlanmıştır. Üniversite birimlerinin kendi iç iş paylaşımına olanak sağlayan ancak birimler arası gizliliği de koruyan yapısı ile projemiz 2015 yaz döneminden bu yana kullanılmaktadır. Bu proje ile ayrıca üniversite diğer süreçlerini de modelleyecek ve süreç yönetimini yapabilecek şekilde çalışmalar yapmıştır.

in News
Sign in to leave a comment
Client Cases
Our References