İlaç Sektörü ve İçerik Onayının Önemi

İlaç Sektörü ve İçerik Onayının Önemi

İlaç Sektörü ve İçerik Onayının Önemi: Bazı sektörler vardır, bu sektördeki işletmelerde üretilen kurumsal içerikler oldukça hassastır. Hassas içerikler kurum içerisinde birçok kişinin/uzmanın onayından geçmek zorundadır. Bu sektörlere en güzel örnek belki de ilaç sektörüdür.

İlaç Sektörü ve İçerik Onayının Önemi
İlaç sektörü firmalarının, özellikle ilaç ile ilgili bilgi ve içeriklerde, örneğin; prospektüs, ambalaj, pazarlama materyalleri vb., kısaca içeriğin topluma ve devlete dönük tüm tür ve çeşitlerinde çok dikkatli ve hassas olması gerekmektedir. Bu hassaslık, birçok firmada üretilen içeriklerin kurum içinde birden çok çevrimde, birçok uzman ve yetkili kişi tarafından dikkatle incelenmesi, revize edilmesi ve onaylanması ihtiyacını doğurur.

İçeriklerin; üretim, yorumlanma, revizyon, onaylanma ve arşivlenmesi gibi genel döngüsünün sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için mutlaka BPMN standardında bir Süreç Yönetim Sistemi’ne, yani BPM’e ihtiyaç vardır. İçerik süreçleri için ofis araçları fazlasıyla dağınık, kurumsal içerik yönetim sistemleri ise fazlasıyla detaylıdır. Bu süreçlerin iş birliği (colobaration) araçları ile yürütülmeye çalışılması da ancak geçici bir çözüm oluşturmaktadır.

BPM’in Faydaları
Süreç Yönetim Sistemi, öncelikle tüm sürecin ve iş akışının kayıtlı ve izlenebilir olmasını sağlamaktadır. Günümüzde pazar koşulları oldukça rekabetçidir. Dolayısıyla hiç bir firmanın, ürünün pazardaki aktiviteleri ile ilgili olarak en ufak bir gecikmeye tahammülü yoktur. İyi bir BPM, tüm sürecin izlenebilir ve ölçülebilir olması sağlamakta, bu da içeriğin hassaslığı ve sürecin hızlı ve güvenilir şekilde yürütülmesi için firmalara gerekli bir ortam ve aracı sunmaktadır. Örneğin, böyle bir sistemde, tıkanıklık noktaları hızla tespit edilebilmekte ve ilgili çalışanlar uyarılmakta, gerektiğinde yeniden atma (escalation) otomatize edilebilmektedir.

BPM’in bir başka faydası, sadece sürecin iyileştirilmekle kalmayıp, aynı zamanda üretilen içeriklerin tüm versiyonları için güvenilir ve izlenebilir bir depolama sunmasıdır. Bu da kurumlara hem süreç hem de içerik için detaylı bir arşivi kendiliğinden oluşturmaktadır.

Selensoft’un Katma Değeri
Selensoft, Süreç Yönetim sistemlerinde ve projelerinde yıllardır sürdürdüğü kararlı çizgisi ve bilgi birikimi ile, gerek ilaç sektörüne, gerekse içeriğin hassas olduğu tüm sektörlere danışmanlık sağlamaktadır. ProcessMaker BPM kullanarak, müşterilerin içerik yaşam döngüsünü başarıyla elektronize etmelerini sağlamaktayız.

Sign in to leave a comment
Microsoft Planner vs Trello vs Kanboard
Microsoft Planner vs Trello vs Kanboard