Unilever İran’da Openbravo ile Mobil Depo Yönetimi

Unilever

Unilever İran’da Openbravo ile Mobil Depo Yönetimi

İhtiyaç
Unilever İran, Qazvin’deki 18.000 m2 lik ana deposu için modern bir Depo Yönetim sistemine ihtiyaç duyuyordu. Depoda sirkülasyon oldukça yüksekti (3 ay). Depoda sipariş toplama yapan çalışanlar genellikle genç insanlardı ve yanlış toplamalar yüzünden yüksek oranda vakit ve enerji kaybı yaşanıyordu.

Kritik Noktalar
Depoda raf sistemi bulunmuyor, ancak planlanıyordu. Bu sebeple geliştirilecek çözüm hem rafsız hem de raflı sisteme uygun olmalıydı. Diğer yandan, çözüm Unilever tarafından belirlenmiş uluslararası depoculuk standartlarına uygun olmalıydı. Depoda kullanılacak el terminalleri, mimari gereği Android tabanlı olması gerekiyordu.

Çözüm Seçimi
Unilever Iran çözüm platformu olarak Openbravo’yu, çözüm sağlayıcı olarak da Selensoft’u seçti. Openbravo ileri teknolojisi ve açık kaynak kodlu olması dolayısıyla İran’a uygulanan ambargo şartlarından muaftı.

Selensoft ERP, WMS ve Open Source alanlarındaki tecrübesi ve uluslararası proje deneyimi sebepleriyle seçildi.

Kısıtlar
Sunulacak çözüm, rafsız bir depoda % 100 izlenebilirliği sağlaması gerekiyordu. Tüm depo operasyonları barkodlu sisteme geçmeliydi. Ayrıca çözüm, tüm bileşenleriyle –Backoffice, Mobil, Donanım, Network, vb.- İran şartlarına uyumlu olmalıydı.

Yapılan Proje
Selensoft olarak projeye bütüncül bir bakış açısıyla yaklaştık. Uzun süren bir satış ve sözleşme faslından sonra, öncelikle projenin donanım bileşenleri özenle ve testlerden geçirilerek seçildi. Donanımlar: Endüstriyel El Terminalleri, Forklift tabletleri, Uzun mesafe barkod okuyucular, barkod yazıcılar ve Access Point lerden oluşuyordu.

Backoffice yazılımı olarak Openbravo ERP konumlandırıldı ve özelleştirildi. Projede Temel Kayıtlar, Envanter, Satış ve Satınalma modülleri kullanıldı. Barkod desteği ve raporlama için gerekli revizyonlar yapıldı. Unilever İran’ın kullandığı Sage ERP ile entegrasyon geliştirildi.

Mobil uçta, Openbravo Mobile Core üzerinde neredeyse tümüyle bir mobil depo sistemi geliştirildi. Depoda hareketli halde çalışan, Toplayıcılar, Amirler ve Forklift operatörleri mobil arayüzü kullandı. Depoya kurulan RF network üzerinden mobil cihazlar sisteme online bağlandı. Projede Android tabanlı el terminalleri kullanılarak, depo yazılımlarında dünyada Android ile ilk uygulamalarından biri yapılmış oldu.

Projenin önemli bileşenlerinden biri de Barkodlamaydı. Tüm depo lokasyonlar kartezyen bir sistemle barkodlandı. Depoda bulunan tüm paletlerin tekil barkodla takip sistemi hayata geçirildi. Böylece palet seviyesinde izlenebilirlik sağlandı. Ayrıca koliler içinde barkodlama yapısı kuruldu.

Çözüm depo öncesi ve depo sonrası işlemler için Sage ERP ile entegre edildi.

Çözüm kapsamında sunulan fonksiyonaliteden bir kısmı:

Mobil Mal Kabul
Mobil Depo İçi Hareketler
Mobil Sipariş Toplama
Mobil Sevkiyat
Palet Barkodlama
Palet Bölme
Depo Sayımı
Depo Görevleri

Sonuç
2014 yılının son 3 çeyreğinde, Unilever İran Ana Deposu, yenilikçi bir donanım ve ileri seviye bir teknolojik altyapı ile modern bir Depo Yönetim Sistemine sahip oldu. Tüm depo barkod sistemi ile donatıldı ve mal kabulden sevkiyata palet seviyesinde % 100 izlenebilirlik sağlandı. Sipariş toplama performansında ve depo düzeninde belirgin iyileştirmeler yapıldı.

Unilever Iran ve Selensoft dünya çapında öncü bir projeye birlikte imza attı.

Sign in to leave a comment
Açık Kaynak Kodlu İş Akışı Yönetimi Yazılımı ProcessMaker’ın 3.0 versiyonu yayınlandı
BPM