Client Cases

Our References

Selensoft, Özyurtlar Holding’de Süreç Yönetimi Projesini Tamamladı. Kasım 2017 de başladığımız Özyurtlar Holding, İnşaat şirketlerindeki süreç yönetimi projemizi Mart 2018 ayı itibarı ile tamamlamış bulunuyoruz. Projede ProcessMaker BPM kullanıldı. Holding ve bağlı 6 grup ve iştirak şirketlerinin, öncelikle satın alma süreçleri BPM platformuna taşındı.

Diğer sektörlerden farklı olarak, inşaat sektöründe detaylı ve süreç yoğun bir satın alma faaliyeti bulunuyor. Üstelik bu süreçler inşaat sektörüne özgü çeviklik, maliyet kontrolü ve dağıtık yapıda çalışma özelliğine sahip. ProcessMaker BPMtüm bu özellikleri sağlayan BPM platformu olarak seçildi ve başarıyla uygulandı. Büyük inşaat projelerindeki detaylı keşif yapısı sisteme uyarlandı.

Bu projede yine ProcessMaker BPM’in entegrasyon kaabiliyeti etkili bir şekilde kullanıldı. ProcessMaker, firmada halihazırda kullanılan Likom Gusto ERP ile entegre edildi. Raporlama tarafında yine firmada kullanımda olan Crystal Reports ile entegre edildi ve süreç dokümantasyonu Crystal Reports ile oluşturuldu.

 

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesinda Evrak Kayıt ve Takip Sistemi

İstanbul Kültür Üniversitesi, ProcessMaker BPM

Kültür Üniversitesinde yaptığımız projede, üniversitenin birimlerine gelen ve giden tüm evrakın kaydının tutulması, meta verilerin saklanması, arşiv oluşturulması ve bu arşiv üzerinde arama yapılması sağlanmıştır. Üniversite birimlerinin kendi iç iş paylaşımına olanak sağlayan ancak birimler arası gizliliği de koruyan yapısı ile projemiz 2015 yaz döneminden bu yana kullanılmaktadır. Bu proje ile ayrıca üniversite diğer süreçlerini de modelleyecek ve süreç yönetimini yapabilecek şekilde çalışmalar yapmıştır.

 

Ergil Grup – Satınalma Talep, Satınalma Onay ve Satınalma Sipariş Süreçleri

Ergil, Satınalma Süreç Yönetimi, BPM

İstanbul’da Merkez ofisi, Mersin’de üretim tesisleri bulunan Ergil

Grup, 2013 yılından bu yana Satınalma Talep Oluşturma, Depo Kontrolü, Teklif Toplama, Teklif Değerlendirme, Sipariş ve Ödeme sürecinin tamamını ProcessMaker BPM ile gerçekleştirdiğimiz sistemde yürütmektedir.

 

Tekno Grubu – Dijital Arşivleme

Tekno Şirketler Grubu,

Tekno Şirketler Grubu – Evrak Takip Süreci
Tekno Şirketler Grubunun tüm alt firmalarında, firmalara gelen yahut giden, finansal yahut finansal olmayan; evrak, kargo, koli vb. gönderilerin; kaydı, firma içinde dolaşım ve takibi ve onay süreçleri ProcessMaker BPM ile takip edilmektedir. Kullanan alt firmalar; Tekno Ray Solar, Tekno Mac Afferri, Tekno İnşaat, Tekno İş Makinaları, Tekno Enerji, Tekno Endüstri firmalarıdır.

Tekno Şirketler Grubu – Alfresco ECM Projesi

Tekno Şirketler Grubu dijital varlıkların, kurumsal içerik ve dokümanların arşivlenmesi için Alfresco ECM sistemini seçti. Kullanan alt firmalar; Tekno Ray Solar, Tekno Mac Afferri, Tekno İnşaat, Tekno İş Makinaları, Tekno Enerji, Tekno Endüstri firmalarıdır.

 

Unilever İran, Depo Yönetimi, Openbravo, ERP, WHM

UNILEVER Iran’da Openbravo ile Depo Yönetimi Projesi

Urilever İran firması tarafından, firmanın Qazvin de bulunan Ana deposunda, tüm depoculuk faaliyetlerini kapsayan bir Depo Yönetim Sistemi kurulmuştur. Proje hakkında detaylı bilgiyi blog bölümünde bulabilirsiniz.

UNILEVER Iran’da Openbravo ERP & Mobil Depo Otomasyon Projesi

 

 

TAIB YATIRIM BANKASI, BPM YAZILIMI

TAIB Yatırımbank – IT Helpdesk süreci ve Bilgi Güvenliği Süreci

TAIB Yatırımbank, Bilgi İşlem çağrılarının takibi ve Bilişim Sistemi talep ve revizyonlarının takip sürecini, hazırladığımız BPM süreci ile yürütmektedir.

 

Procons RUSYA Projelesi

Procons, BPM Projesi

Procons Construction şirketinde Seyahat ve Bilet Talep ve Satınalma Süreci Rusya’da faaliyet gösteren Türk İnşaat şirketi Procons, Rusya’nın birçok şehrinde eş zamanlı olarak yürütülen şantiyelerindeki çalışanların tüm seyahat talep ve organizasyonlarını ProcessMaker BPM ile yürütmektedir. Gerek şantiyeler arasında, gerekse Türkiye ile Rusya arasındaki seyahatlerin talep ve planlaması sistematize edilmiştir.
Sistem öncesinde satınalma ekibinde 5 kişi sadece bilet işlemleri için yoğun mesai harcarken, bu iş çok daha az kişi ile halledilmeye başlanmış, fiyat ve planlama konusunda firma ciddi anlamda verimlilik kazanmıştır.

ElectroKavir ProcessMaker BPM Projesi

ElectroKavir Company İran BPM İş Süreçleri Yönetim Projesi

ElecroKavir şirketi İran merkezli 16 firmadan oluşan bir grup firmasıdır. Firmaların 2 tanesi Türkiye’de bulunmaktadır. ElectroKavir süreç yönetim sistemi olarak firmalar genelinde kullanılmak üzere ProcessMaker BPM i seçmiştir. Selensoft danışmanlık ve desteği ile Satış süreçlerinden başlamak üzere ProcessMaker kullanacaktır.

 

 

Üsküdar Belediyesinde Temizlik ve Fen İşleri İş Takip Süreçleri

Üsküdar Belediyesi, iş takip ve Süreç Yönetimi, BPM

Belediyenin iki biriminde, vatandaşlardan gelen günlük çağrı ve şikayetlerin kaydı ve İş Takibi için ProcessMaker BPM ile birimlerin süreçleri modellenmiş ve takip edilmiştir. 2012 yılından bu yana çalışmakta olan İş Takip Sistemi, belediyenin kullandığı 6 ayrı sistemle entegre bir şekilde çalışmaktadır.

in News
Sign in to leave a comment
Selensoft ProcessMaker BPM Türkiye Partneri oldu
ProcessMaker BPM Türkiye Partneri SelenSoft Software